Saturday, February 18, 2006

Pemberian Isteri: SEDEQAH dan PIUTANG

Saudara/Saudari;

Pada zaman sekarang, ramai isteri mempunyai kerjaya, pendapatan dan majikan. Ramai juga suami yang menganggur atau mempunyai pendapatan kecil berbanding pembiayaan sebenar rumahtangga mereka. Olih itu, isteri menampong kekurangan sebagai 'pemberian' secara sukarela iaitu sumbangan yang tidak diminta atau sememangnya diminta suami.

PEMBERIAN ISTERI kini kerap dipertikai ramai isteri selepas mereka dijatuhkan TALAQ olih suami mereka, bercerai talak ke-1 & bercerai talak ke-2 terutama bercerai talak ke-3. Ia mestilah ditakrif semula dan ditadbir sebagai DEPOSIT, PIUTANG dan SEDEQAH. Lalu, wujudlah istilah HARTA SEPENCARIAN NIKAH dan DASAR USAHASAMA SUAMI dengan ISTERI. Malah, KHIDMAT sebagai isteri didalam RUMAHTANGGA perlu dinilai dan dibalas suami dengan suatu MANFAAT(ganjar bertunggak yang dirujuk pada kadar nafkah lazim).

Disebabkan keadaan demikianlah, maka ramai suami fikir bahawa suatu rekod berkait PEMBERIAN ISTERI mestilah diwujud sejak 'minggu pertama kahwin'. Rekod begini dinamakan TABONG RUMAHTANGGA bagi menyelia berbagai 'kutipan' dan 'simpanan' berasaskan PEMBERIAN ISTERI. Hanya melalui TABONG RUMAHTANGGA ini sahaja bolih dibuat berbagai 'bayaran' yang bukan NAFKAH-SUAMI.

Bayaran TABONG RUMAHTANGGA hanya berkait 'pemilikan harta', 'pelaboran saham', 'pengajian waris' dan 'kebajikan warga'. Bagi mengimbang sumbangan/pemberian, suami mestilah turut menyumbang pada TABONG RUMAHTANGGA demi KADAR-KONGSI ASSET.

Apakah saranan/pendapat saudara/saudari berkait PEMBERIAN ISTERIsila


Posting

Friday, February 17, 2006

Peraturan & Prosidur

Saudara/Saudari;

Peraturan dan prosidur RUMAHTANGGA lazimnya berkait TANGGONGJAWAB yang dipikul suami. Tanggongjawab ini dihurai suami sendiri sebagai punca/fasal dan batas yang diperakui beliau. Tanggongjawab ini dilaksana dengan PENTADBIRAN suami sebagai fungsi. Ia jadi PERATURAN TETAP RUMAHTANGGA(standing order).

Olih sebab, TANGGONGJAWAB suami menyeluruh, maka 'butir tanggongjawab resmi' perlu dinyatakan. Hanya didalam lengkongan tanggongjawab yang diistihar sahaja suami menerima. Selain itu, jadi tanggongjawab isteri secara peribadi.

KUASA

Kuasa seorang suami hanya dirujuk kepada AQAD-NIKAH yang telah diresmikan sahaja. Ia mengandungi tugas, syarat dan nilai terbatas. Antara tugas seorang suami didalam INSTITUSI RUMAHTANGGA ialah memegang amanah, memimpin isteri dan menyedia nafkah.

Sekiranya isteri melanggar, maka suami mestilah bertindak menurut prosidur syariat satu persatu sehingga amanah dikembalikan kepada wali(penjaga waris) iaitu dicerai secara teratur dan terbaik. Suami tidak lah bolih berkeras atau berkasar kepada isteri demi melindung maruah seorang isteri.

FUNGSI

Suami wajar memberi fungsi khusus pada isteri. Lazimnya, fungsi isteri mengurus rumah sebagai tempat-tinggal-isteri dan pusat-tadbir-suami. Ertinya, isteri dicadang suami atau isteri sendiri bercadang jadi pengurus kediaman. Jikalau disetujui suami, pengurusan kediaman terletak pada isteri.

Tetapi, disebabkan hal tertentu seperti kerjaya demi pendapatan dan majikan, isteri mungkin tidak sempat berfungsi sebagai pengurus kediaman. Ini amat perlu dinilai semula dan dirujuk kepada suami.

Antara rujukan isteri adalah mengambil PEMBANTU-RUMAH dari kalangan orangramai sebagai pekerja berbayar, dibayar ELAUN setiap bulan. Pekerja begini sebenarnya ganti isteri. Mereka terdiri wanita terpilih. Mereka ditakrif sebagai TUKANG yang berkhidmat mengikut jadual dan syarat.

Masaalahnya, apabila isteri tiada di rumah padahal suami di rumah. Suami dan pekerja berkenaan pasti lah didapati berkhalwat tanpa diperduli. Demi mengatasi berkhalwat, suami mestilah disaran bernikah dengan pekerja begini. Soalnya, apakah isteri turut setuju.

TELADAN

Suami amat wajar menyedia beberapa TELADAN berlandaskan pentadbiran iaitu berbagai utiliti demi memudah isteri berfungsi. Tidak lah dapat dipastikan bentuk teladan tersebut karena ia berbeza satu sama lain.

Berbagai iktibar mungkin dirujuk seperti jadual, budget, premis dan seumpamanya. Ini amat perlu dikaji sebelum dirumus jadual, misalnya. Suatu jadual resmi mestilah disediakan bagi menggerak isteri dan membangun suasana. Jadual ini tentu lah dimuatkan dengan berbagai acara yang mesti disertai.

Setiap acara begitu pasti lah dibiaya dan suatu budget dirumus. Budget ini mungkin bolih digunakan untuk membeli bekal/bahan dan menyewa radas atau melibatkan elaun kepada buruh yang diambil khusus untuk membantu.

Setiap acara juga pasti mengguna premis terpilih seperti acara kenduri. Jika tiada kawasan lapang sekitar kediaman, suatu premis seperti dewan komuniti dipajak beberapa hari/waktu. Premis ini akan dihadiri tetamu yang telah dijemput mengikut daftar.

TETAMU

Dengan kediaman, ia tak terlepas dari dikunjung pelawat atau ditumpang saudara. Mereka ini tetamu rumahtangga sebenarnya. Suami sebenarnya bolih memilih tetamu dan menawar tempoh jadi tetamu menurut sunnah rasul. Setiap tetamu hanya dibenarkan tumpang selama 3 hari sahaja secara percuma. Selepas itu, tetamu dikenakan bayaran/balasan yang wajib dihulur mereka sebagai manfaat.

ELAUN

Terdapat suami yang membayar elaun kepada waris yang berkhidmat mengikut kerja masing-masing. Bahkan isteri yang bertugas diluar bidang fungsi yang lazim turut dibayar elaun. Ia berasaskan waktu dan hasil.

Disini, saya harap pelawat blog saya ini sudi memberi komen berkait peraturan dan prosidur yang wajar ditambah atau dibaiki agar dirujuk pada suami baru iaitu pengantin dan mempelai.Sila Komen

NASIHAT-SUAMI

Saudara/Saudari;

NASIHAT-SUAMI adalah suatu pengistiharan resmi dari suami kepada isteri. Ia jadi keizinan khas suami berkait KEPUTUSAN yang telah dibuat dalam MAJLIS RUMAHTANGGA(perbincangan suami-isteri). Dengan NASIHAT-SUAMI, isteri dapat berfungsi menurut 'peraturan' atau prosidur terdahulu.

Isteri berfungsi sebagai PENOLONG-SUAMI didalam INSTITUSI RUMAHTANGGA. Dengan fungsi khusus, isteri bolih bertindak sewenangnya menurut 'peraturan/prosidur' yang telah diizin suami.

Ini amat perlu karena suami sentiasa pergi/balik dan kemungkinan sukar ditemui atau payah sangat hendak dihubungi. Sepanjang ketiadaan suami di rumah, isteri bolih terus bertindak. Misalnya, isteri dilawati sanak-saudara sebagai tetamu. Apabila dilawati ketika suami tiada di rumah, isteri bolih membenarkan mereka itu masuk ke rumah.

NASIHAT-SUAMI juga digunakan atau dijadikan tindakan paling utama keatas ISTERI NUSYUZ. Isteri nusyuz ialah isteri yang tidak melayan suami atau isteri yang tidak mematuhi peraturan RUMAHTANGGA yang telah termaktub pada undang-undang syariah dan dizin suami demi melaksana PERINTAH ALLAHswt didalam institusi rumahtangga.

Lazimnya, apabila suami bercadang perkara tertentu, suatu perbincangan yang disertai isteri diadakan. Ketika perbincangan, isteri pasti bercakap untuk memberi pendapat/pandangan berkait perkara yang telah dicadang suami. Isteri mungkin tidak bersetuju pada penerangan yang disampaikan suami lalu isteri merujuk kepada suasana atau maklumat yang telah didengar dari pehak terpilih atau isteri menyatakan suatu saranan menurut fikiran sendiri.

Selepas suami dengar penerangan isteri, suami setuju. Apabila suami setuju terhadap penerangan isteri, suami mencadangkan 'peraturan/prosidur' berkait perkara yang telah selesai dibincangkan suatu keputusan resmi. Sekiranya isteri setuju keputusan yang dibuat suami, maka semua peraturan/prosidur bagi mengurus/menjalan perkara dibenarkan setelah NASIHAT-SUAMI disebut suami.

Ertinya, NASIHAT-SUAMI mengandungi 'keputusan' yang telah disetujui bersama dan jadi MUAFAKAT yang mesti dirujuk dan dipatuhi dengan aktiviti/pekerjaan. Olih itu, perkara jadi soheh dan resmi. Isteri tidaklah ragu atau risau karena ia melibatkan jadual dan budget didalam pengurusan rumahtangga.